Obecny czas to
Jak pomóc? PDF Drukuj Email
Wpisał: berem   
28.05.2008.

 
Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich,
którzy chcą nam pomóc w walce o  lepsze jutro.                                                                  

 

1. Zostań jednym z nas

Najprostszą formą udzielenia nam pomocy w realizacji naszych celów jest przystąpienie do naszego Stowarzyszenia. Im jest nas więcej, tym nasze działania będą szersze.

2. Wpłata na nasze konto

Możesz wesprzeć naszą działalność wpłacając dowolną kwotę:PKO 22 1020 2892 0000 5402 0206 0143
Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci
Ul.Sybilli 11 m. 30
01-742 Warszawa
e-mail: stowarzyszenie@uronef.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Uronef-Nasze Dzieci choć jest stowarzyszeniem działającym w sferze pożytku publicznego, nie jest jeszcze wpisane do rejestru OPP, w związku z tym nie możemy przyjmować wpłat z tyt. 1% podatku przekazywanego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Jeżeli chcesz dołączyć i pomóc Stowarzyszeniu Uronef – Nasze Dzieci możesz wesprzeć naszą działalność wpłacając dowolną kwotę na nasz rachunek. Wpłata ta zostanie przez nas spożytkowana wyłącznie w celach statutowych.

Od osób prawnych

Darczyńca będący osobą prawną może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym.

Od osób fizycznych

Darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku podatkowym.
Odliczaniu podlegają darowizny na rzecz organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego. Obszary te określone są w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz określić obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Sposób przekazania i odliczenia darowizny

Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Dowodem, który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty wyłącznie na rachunek bankowy obdarowanego.

Obowiązki darczyńcy

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 18 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) nałożono na podatników korzystających z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego, w szczególności jego nazwę,adres i NIP.

Darowizny rzeczowe

Przedmiotem darowizny poza pieniędzmi (w ramach 10% odliczenia dla osób prawnych) mogą być także rzeczy. Dowodem przekazania darowizny rzeczowej poza umową darowizny, w której określono wartość przedmiotu darowizny jest oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług. Oznacza to m.in. że przekazując darowiznę rzeczową darczyńca (w niektórych przypadkach także obdarowany) zobligowany jest do poniesienia kosztu podatku VAT.


Serdecznie dziękujemy za wszelkie dotacje!

 

3. Pomóż nam w pracy Stowarzyszenia Uronef

To ogromna, ograniczona jedynie ludzką kreatywnością, pomysłowością , a także zaledwie chęciami i wolnym czasem - płaszczyzna, gdzie razem możemy naprawdę wiele zrobić i pomóc.

Zapraszamy do naszego grona wszystkie osoby dla których nie jest obce słowo pomoc

Zapraszamy chętne osoby do pomocy fachowej ( medycznej, merytorycznej)

Krok 1 - rejestracja
krok 2 - na pw do administratorów/moderatorów lub na adres stowarzyszenie@uronef.pl
przesłanie short info w celu zamieszczenia na naszej stronie oraz podanie nicku w celu nadania statusu specjalisty 


Zapraszamy do pomocy wolontariuszy np. do rozniesienia materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek

 

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo nasze Stowarzyszenie i tym samym wsparli nasze przedsięwzięcia.

Z całego serca dziękujemy, naszym ofiarodawcom:

Firma
• Wedel
• Woda Jurajska, Pan Piotr Drozdowski
• Nokia Siemens Networks

oraz Pan/Pani
• Alicja P. Leszno
• Anna Ż, Radoszyce
• Dorota i Tomasz R. Opole
• Sławomir D. Szczecinek
• Małgorzata J. Koluszki
• Tomasz J. Warszawa
• Jarosław W. Bogatynia
• Piotr W. Białystok
• Sylwia i Grzegorz S. Bytom
• Anna Ł. Włocławek


Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy! Dziękujemy każdemu za otwarte serce!

 

*Jeżeli Pan/Pani jest naszym darczyńcą i zgadza się na opublikowanie
nazwiska proszę o przesłanie zgody stowarzyszenie@uronef.pl

 


Zmieniony ( 16.02.2011. )
 
 
 
Powered by Joomla!
2018 Copyright by uronef.pl. All rights reserved.